Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi NSNN qúy I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018

Đăng ngày 16 - 04 - 2018
100%

Báo cáo số 53/BC-STC ngày 04/4/2018 của Sở Tài chính Hưng Yên

Nội dung báo cáo

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2022 của tỉnh Hưng Yên(07/01/2022 9:14 SA)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2020(13/12/2021 11:28 SA)

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh(08/01/2021 9:56 SA)

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 của tỉnh Hưng Yên(08/01/2021 9:54 SA)

Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân...(01/12/2020 9:44 SA)

°
107 người đang online