THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 15 - 07 - 2021
100%

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Chủ tịch HĐND tỉnh

Ông TRẦN QUỐC TOẢN

 

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Bà TRẦN THỊ TUYẾT HƯƠNG

 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Ông PHẠM VĂN KHUÊ

 

Ông Bùi Mạnh Hùng

Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

Bà Đặng Thị Gấm

Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Trung Thành

Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026(15/07/2021 3:34 CH)

°
100 người đang online