CÁC BAN CỦA HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đăng ngày 15 - 07 - 2021
100%

BAN PHÁP CHẾ

Ông Nguyễn Trung Thành

Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Ông Nguyễn Văn Công

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đặng Thị Gấm

Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh

Ông Đoàn Khắc Thuận

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh

 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

 

Ông Bùi Mạnh Hùng

Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

Ông Phạm Khắc Huân

Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026(15/07/2021 3:35 CH)

°
144 người đang online