Thủ tục cấp phép đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trong nước

Đăng ngày 15 - 05 - 2009
100%

Thủ tục cấp phép đầu tư đối với các dự án có vốn đầu tư trong nước

I. Cơ quan quyết định đầu tư

 

 

1. Thủ tướng Chính phủ

 

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư các dự án thuộc nhóm A, gồm:

 

1. Các dự án thuộc phạm vi bảo vệ an ninh, quốc phòng có tính bảo mật quốc gia, có ý nghĩa chính trị-xã hội quan trọng, thành lập và xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp mới: Không kể mức vốn đầu tư

2. Các dự án sản xuất chất độc hại, chất nổ: Không kể mức vốn đầu tư

3. Các dự án công nghiệp điện, khai thác dầu khí, chế biến dầu khí, hóa chất, phân bón, chế tạo máy (bao gồm cả mua và đóng tàu, lắp ráp ôtô), xi măng, luyện kim, khai thác, chế biến khoáng sản; các dự án giao thông: cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đường sắt, đường quốc lộ có mức vốn đầu tư trên 600 tỷ đồng

4. Các dự án thủy lợi, giao thông (khác ở điểm 3), cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, sản xuất thiết bị thông tin, điện tử, tin học, hoá dược, thiết bị ytế, công trình cơ khí khác, sản xuất vật liệu, bưu chính viễn thông, BOT trong nước, xây dựng khu nhà ở, đường giao thông nội thị thuộc các khu đô thị đã có quy hoạch chi tiết được duyệt có mức vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng

5. Các dự án hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới; công nghiệp nhẹ, sành sứ thủy tinh, in; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, mua sắm thiết bị xây dựng, sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến nông, lâm sảncó mức vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng.

6. Các dự án y tế, văn hoá, giao dục, phát thanh truyền hình, xây dựng dân dụng, kho tàng, du lịch, thể dục thể thao, nghiên cứu khoa học và các dự án khác có mức vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng

7. Sau khi có quyết định cho phép đầu tư của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở cho việc quyết định đầu tư, UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận đầu tư.

2. Ban quản lý các Khu công nghiệp

 

Các dự án đầu tư Ban Quản lý được ủy quyền ra Quyết định chấp thuận đầu tư là các dự án thuộc nhóm B và C thỏa mãn:

 

 • Phù hợp với Quy hoạch và Điều lệ khu công nghiệp được phê duyệt
 • Thiết bị, máy móc và công nghệ đáp ứng các quy định hiện hành; trường hợp không đáp ứng các quy định đó phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật chấp thuận.
 • Đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường, an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ. 

II. Hồ sơ dự án đầu tư

 

 

1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án

 

Ban Quản lý  các KCN có nhiệm vụ tiếp nhận các dự án đầu tư vào các KCN phù hợp với Quy hoạch và Điều lệ khu công nghiệp đã được phê duyệt.

 

2. Tính pháp lý của Hồ sơ dự án đầu tư

 

Dự án đầu tư vào khu công nghiệp được lập bằng tiếng Việt nam và phải đảm bảo những yêu cầu sau :

 

 • Số lượng bộ hồ sơ dự án cần phải nộp và đầu mục những văn bản cần phải có trong hồ sơ dự án theo quy định.
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các chủ đầu tư.  Mục tiêu sản xuất kinh doanh của dự án phải phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư.
 • Văn bản đồng ý về chủ trương đầu tư của các cơ quan có thẩm quyền đối với việc triển khai dự án.

Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các văn bản xác nhận trên.

3. Hồ sơ

 

Hồ sơ xin chấp thuận đầu tư gồm có:

 

 1. Đơn xin Chấp thuận đầu tư;
 2. Dự án đầu tư; Thiết kế cơ sở công trình xây dựng và dây truyền công nghệ;
 3. Quyết định đầu tư của chủ đầu tư.
 4. Ý kiến của cơ quan chủ quản (đối với DN Nhà nước)
 5. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của chủ đầu tư;
 6. Hợp đồng sơ bộ về thuê lại đất ký với Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp (có kèm theo trích sao chi tiết lô đất xây dựng)

Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư được thành 6 bộ, trong đó ít nhất có 01 bộ gốc. Hồ sơ được nộp cho Ban quản lý các KCN Hưng Yên.

Tùy từng trường hợp cụ thể, tính chất của dự án, Ban quản lý cóthể yêu cầu chủ đầu tư cung cấp số bộ hồ sơ nhiều hơn quy định trên hay bổ sung các tài liệu liên quan khác.

IV. Quy trình Quyết định chấp thuận đầu tư

 

Đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp nhưng không nằm trong phạm vi được ủy quyền, trong thời gian 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý lưu lại một bộ hồ sơ (bản sao) và chuyển toàn bộ số hồ sơ dự án còn lại kèm theo ý kiến của mình đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét quyết định.

 

 

Trong phạm vi được ủy quyền, Ban Quản lý thực hiện việc ra Quyết định chấp thuận đầu tư theo quy trình sau:

 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án hợp lệ, Ban quản lý các KCN gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan có liên quan.
 • Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án, các cơ quan được xin ý kiến phải trả lời bằng văn bản và gửi về Ban quản lý các KCN. Quá thời hạn trên, cơ quan nào không có ý kiến coi như đồng ý.
 • Trường hợp cần thiết, Ban Quản lý các KCN có thể tổ chức hội nghị thẩm định để các cơ quan trực tiếp tham gia xem xét dự án. Cơ quan nào không tham dự coi như đồng ý với kết luận tại hội nghị, biên bản kết luận hội nghị là cơ sở để Ban Quản lý các KCN quyết định đối với dự án.
 • Trường hợp cơ quan nào có ý kiến khác với kết luận tại hội nghị, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức hội nghị cơ quan đó gửi ý kiến bằng văn bản về cho Ban Quản lý các KCN.
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ dự án hợp lệ, Ban QL các KCN hoàn thành việc tổ chức thẩm định và ra Quyết định chấp thuận đầu tư.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi hết thời hạn nêu trên mà chưa ra Quyết định chấp thuận đầu tư, Ban QL các KCN thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, nêu rõ lý do, đồng gửi về các cơ quan liên quan.
 • Thời hạn trên không kể thời gian nhà đầu tư sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Ban QL các KCN. Mọi yêu cầu của Ban QL các KCN đối với nhà đầu tư về sửa đổi, bổ sung hồ sơ được thực hiện bằng văn bản trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Thời hạn chủ đầu tư gửi văn bản bổ sung, sửa đổi hồ sơ dự án là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Ban Quản lý các KCN. Nếu cần thiết chủ đầu tư làm đơn xin gia hạn việc bổ sung, sửa đổi gửi cơ quan Ban Quản lý các KCN để được chấp thuận. Hết thời hạn trên, nếu không có trả lời, Ban Quản lý các KCN gửi văn bản đến chủ đầu tư thông báo việc đơn xin cấp Giấy phép đầu tư của chủ đầu tư coi như hết giá trị xem xét.


Tin liên quan

Tin mới nhất

Khu công nghiệp Phố Nối A(06/05/2021 10:36 SA)

Khu công nghiệp Dệt May Phố Nối(06/05/2021 10:48 SA)

Khu công nghiệp Thăng Long II(06/05/2021 10:50 SA)

Khu công nghiệp Minh Đức(06/05/2021 10:47 SA)

Khu công nghiệp Minh Quang(06/05/2021 10:39 SA)

°
71 người đang online